FINTELOGY KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Fintelogy Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Fintelogy ile Fintelogy’e ait https://www.fintelogy.com (“fintelogy.com”) üye olacak ya da fintelogy.com’u ziyaret edecek internet kullanıcıları (“Kullanıcı/Ziyaretçi”) arasında akdedilmiştir.

  1. Amaç ve Kapsam

Fintelogy.com, Fintech sektörüne özgü hukuk, finans, teknoloji gibi farklı disiplinleri içeren konularda bilgi sahibi olan kişilerin üye olarak blog yazabileceği ve ziyaretçilerin bu blog yazılarından bilgi alabileceği ortamı sağlayan blockchain teknolojisi ile entegre çalışan küresel bir ağ topluluğudur. 

Kullanıcı/Ziyaretçi, fintelogy.com’a üye olarak veya fintelogy.com’u ziyaret ederek işbu Sözleşme’yi kabul etmiştir.

İşbu Sözleşme’yi okumamanızdan veya okuduğunuz halde bunlara uygun davranmamanızdan kaynaklanabilecek her türlü maddi/manevi zarara ilişkin talebinizden Fintelogy’nin bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Fintelogy’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

  1. Tanım, Üyelik ve Kullanım Koşulları

Kullanıcı, fintelogy.com’da Fintech alanında işbu Sözleşme ve eklerine uygun olarak içerik üreten gerçek kişiyi tanımlar. Kullanıcı’nın, fintelogy.com’a ürettiği içeriği ekleyebilmesi için öncelikle anasayfada bulunan “Giriş Yap” bağlantısındaki “Üye Ol” butonuna tıklaması, ardından e-posta adresi, kullanıcı adı, ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girmesi ve fintelogy.com’a üye olması gerekmektedir. 

Ziyaretçi, fintelogy.com’da yer alan içerikleri okumak veya incelemek için fintelogy.com’u ziyaret eden gerçek kişiyi tanımlar. Ziyaretçi’nin içerik okumak için üyelik hesabı açmasına ihtiyacı yoktur. 

Kullanıcı, üyelik hesabı açarken, hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykırılık unsuru taşıyan herhangi bir veriye yer vermeyecektir. Kullanıcı, üyelik esnasında, başkası gibi davranamaz, izin almaksızın herhangi bir kişinin kişisel verisini kullanamaz veya 3. kişileri kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturamaz. 

Kullanıcı, üyelik hesabı oluştururken kendisinden talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir biçimde sağlayacaktır. Fintelogy tarafından bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olduğu tespit edildiği takdirde Fintelogy, Kullanıcı’nın fintelogy.com’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda fintelogy.com’un ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

Kullanıcı, fintelogy.com’a kayıtlı üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan ___ butonu tıklayarak her zaman kapatma hakkına sahiptir. Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra yeniden aktif hale getirilebilir.

Fintelogy üyeler tarafından 6 (altı) ay boyunca işletilmeyen, 6 (altı) ay boyunca fintelogy.com’a yazılı giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, üyelik hesaplarını silme hakkını haizdir. 

  1. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Fintelogy.com’da yer alan fotoğraf, video, nft, tarif, metot, kod, program, işleyiş, tasarım, logo, resim, yazı, Fintelogy markası, fintelogy.com alan adı, alt alan adları ve bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları (“Fikri ve Sınai Haklar”) Fintelogy’e aittir. Fintelogy tarafından Fikri ve Sınai Hakların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden ve ilgili mercilerden ilgili kanunlara uygun şekilde lisans alınmış ve tescil yapılmıştır. Bu sebeple, Fintelogy’a ait tüm Fikri ve Sınai Haklar Fintelogy’den yazılı izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde Fintelogy tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

İşbu Sözleşme’nin imzalanması ile, Kullanıcı, fintelogy.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere eser üzerindeki tüm mali haklarını fintelogy.com’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın devretmekte ve bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Kullanıcı, eser üzerinde sahip olduğu manevi haklarını oluşturan umuma arz yetkisinin, adın belirtilmesi salahiyetinin, eserde değişiklik yapılmasını menetme yetkisinin ve eserini takip etme yetkisinin kullanım hakkını fintelogy.com’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın vermektedir. Bu sebeplerle, Kullanıcı’nın meydana getirdiği içeriği fintelogy.com dışında münhasır olarak kullanmak istemesi durumunda Fintelogy’nin yazılı iznini alması gerekmektedir. 

Ziyaretçiler veya diğer Kullancılar tarafından fintelogy.com’da yer alan içeriğin alıntılanması ancak makul sınırlarda kalmak, kaynak göstermek ve ilgili içeriğe ilişkin fintelogy.com’un bağlantısını vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup içeriğe vakıf olunması için fintelogy.com’un ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, fintelogy.com’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması Fintelogy’nin yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi yasaktır. Konuya ilişkin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) hükümleri saklıdır.

  1. Kullanıcı Yükümlülükleri

Kullanıcı’nin üreteceği içeriğin alanı yalnızca Fintech olacaktır. Kullanıcı’nın ürettiği içerik, Kullanıcı tarafından öncelikle editor@fintelogy.com adresi ile paylaşılacak, editörün onay vermesi ile içerik fintelogy.com’da paylaşılacaktır. Kullanıcı tarafından doğruluğu ve güvenliği teyit edilmemiş hiçbir içerik fintelogy.com’da paylaşılmayacaktır. 

Kullanıcı içerik üretirken, Fintelogy tarafından yayınlanan Fintelogy Yayın Politikası, Yayın Kuralları ve Etik İlkeleri’ne (“Kurallar”) tam ve doğru olarak uymakla yükümlüdür. Kurallara uymadığı tespit edilen içerik fintelogy.com’da paylaşılmayacaktır. Herhangi bir şekilde Kurallara uymadan yayınlanan içerik sebebiyle Ziyaretçi’nin veya Kullanıcı’nın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı zarardan Fintelogy ve fintelogy.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcı içeriği oluştururken FSEK’de usule uygun şekilde atıfta bulunarak içerik sağlayacaktır. Kullanıcı, içerik oluştururken fotoğraf veya resim kullanması halinde, fotoğraf ve resmin alındığı kaynak web sitesini belirtecektir. Aksi halde Kullanıcı fintelogy.com’un ve Fintelogy’nin uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

Kullanıcı tarafından üretilen içerik yatırım tavsiyesi verme amaçlı üretilmediği gibi, fintelogy.com’da bulunan hiçbir içerik yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Ziyaretçi ve Kullanıcıların bu amaçla hareket etmesinden dolayı Fintelogy’nin ve fintelogy.com’un hiçbir cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Kullanıcı içerik üretirken 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 217/A’da yer alan “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu oluşturan unsurlara yer vermeyecektir. Fintelogy tarafından bu unsurlara yer verdiği tespit edilen Kullanıcı’nın derhal üyeliği sonlandırılacak ve bir daha fintelogy.com’da üyelik hesabı açamayacaktır. Bu madde sebebiyle, Fintelogy ve fintelogy.com’un uğradığı zararları tazmin etme hakkı saklıdır.  

  1. Veri Güvenliği ve Gizlilik


 

Fintelogy, üyelik hesaplarının güvenliğini sağlamak için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında Kullanıcı tarafından eklenen kayıtlı bilgilerin ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin veya bilgilerinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi veya fintelogy.com’da 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik paylaşılması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı’nın üyelik hesabında kontrolü dışında bir durum gerçekleşmesi halinde derhal Fintelogy ile iletişime geçilmelidir. 


 

Kullanıcı’nın Fintelogy’e verdiği bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen bazıları ise Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak verilen bilgilerdir. Fintelogy, Kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği süre boyunca, bilgiler Kullanıcı tarafından silinse dahi saklama hakkını haizdir. Yalnızca, IP bilgileri yasal süre olan 1 (bir) yılın tamamlanmasından sonra saklanmayacaktır. 


 

Fintelogy’nin, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özen göstermesine rağmen, Fintelogy tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi sebebiyle Kullanıcı’nın bilgilerinin 3. Kişiler tarafından elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi durumunda Fintelogy’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, fintelogy.com’u her ziyaret ettiğinde, Kullanıcı’ya ait IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmektedir. Fintelogy bu bilgileri Kullanıcı’nın izni gerekmeden ve 3. kişilerle paylaşmadan, kişisel bilgileriyle ilişkilendirerek veya anonim olarak kullanma hakkını haizdir. Fintelogy’nin Kullanıcı’ya ait kişisel verileri resmi mercilerle paylaşması hali saklıdır. 


 

Fintelogy, fintelogy.com’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmektedir. Buna rağmen, Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğradığı zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı fintelogy.com’un sorumluluğu hiçbir şekilde bulunmamaktadır. Bu sebeplerle Kullanıcı Fintelogy’den hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Kullanıcı, işbu madde de anılan zararlara uğramamak için gerekli her türlü önlemi almakla yükümlüdür. 

  1. Sair Hususlar

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Fintelogy’nin defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı'nın fintelogy.com’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile Fintelogy’nin işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı'nın fintelogy.com’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı, yeni adres ve/veya e-posta adresini Fintelogy’e yazılı olarak bildirecektir. Fintelogy’nin adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik işbu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın Fintelogy’e bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve Fintelogy’nin bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

İşbu Sözleşme, her bakımdan Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve işbu Sözleşme’den veya bununla bağlantılı olarak doğan tüm ihtilaflar, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasır yargı yetkisi kapsamında çözülecektir.

 

FINTELOGY

Hızlı Erişim

Sorular

Dil

© 2024 fintelogy.com - Bütün hakları saklıdır.